Початкова школа

Нормативно-правова база НУШ

– Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи (завантажити)
– Державний стандарт початкової освіти (завантажити)
– Порадник для вчителя (завантажити)

Освітнє середовище ЗЗСО № 20

Науково-педагогічний проєкт “Інтелект України”

Додаток 1
до наказу МОНмолодьспорт
від 10.06.2011 № 572

Типовий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4 Разом
Мови і літератури Українська мова 7 7 7 7 28
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова 1 2 2 2 7
Математика Математика 4 4 4 4 16
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 8
Суспільствознавство Я у світі 1 1 2
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 4
Сходинки до інформатики 1 1 1 3
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 4
Фізична культура ** 3 3 3 3 12
Усього 18+3 20+3 21+3 21+3 80+12
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2 2 8
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23 88
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26 100

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,   але обов’язково фінансуються.