Нормативні документи

 1. Закон України «Про освіту», 2017 р.
 2. Закон України “Про повну загальну середню освіту” 
 3. Статут Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№ 20 
 4. Державні стандарти:

Державний стандарт початкової загальної освіти;

– Державний стандарт базової середньої освіти;

– Державний стандарт профільної середньої освіти;

Державні стандарти затверджується постановою Кабінету міністрів України і переглядаються не менше одного разу на 10 років. Зміна змісту й обсягу Державних стандартів загальної середньої освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.

Заклад загальної середньої освіти створює умови для досягнення здобувачами результатів навчання та забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам.

На основі Державних стандартів розробляються:

 • Базовий навчальний план (є складовою частиною стандарту);
 • Типові освітні програми (затверджує МОН);
 • Типові навчальні плани(затверджує МОН);
 • Освітня програма (схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником у разі розробки документа на основі типових освітніх програм);
 • Робочий навчальний план закладу освіти (схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником).
 • Освітня програма І ступеня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Бердянської міської ради Запорізької області на 2018-2019 навчальний рік, затверджена рішенням педагогічної ради Протокол № 11 від 31.05.2018 р та наказом по школі № 91 від 31.05.2018 р
 • Освітня програма ІІ ступеня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Бердянської міської ради Запорізької області на 2018-2019 навчальний рік, затверджена рішенням педагогічної ради Протокол № 11 від 31.05.2018 р та Наказом по школі № 91 від 31.05.2018 р
 • Освітня програма ІІІ ступеня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Бердянської міської ради Запорізької області на 2018-2019 навчальний рік,  затверджена рішенням педагогічної ради Протокол № 11 від 31.05.2018 р та Наказом по школі № 91 від 31.05.2018 р
 • Робочий навчальний план Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Бердянської міської ради Запорізької області на 2018-2019 навчальний рік
 • Робочий навчальний план Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Бердянської міської ради Запорізької області на 2018-2019 навчальний рік (індивідуальне навчання)

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ВІД 20.08.2019 № 1/9-525 “ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМ ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ”