Інформація батькам

+Статут закладу освіти

+ Ліцензії та провадження освітньої діяльності

– Сертифікати про акредитацію освітніх програм

– Структури та органи управління закладом освіти

+ Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами (адміністрація, практичний психолог/соціальний педагог, завідувач бібліотеки, педагогічний колектив

+ Освітні програми, які реалізуються в закладі освіти та переліку освітній компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

– Території обслуговування, закріпленої за закладом освіти його засновником

+ Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

– Мова освітнього процесу

+ Наявність вакантних посад

– Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

– Результати моніторингу якості освіти

+ Річний звіт про діяльність закладу освіти (2020-2021 н.р.) (2018-2019 н.р.) (2017-2018 н.р.)

+ Правила прийому до закладу освіти

– Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

– Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

– Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартості, порядку надання та оплати

+ Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

+ План заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти (2020-2021 н.р.) (2019-2020 н.р.)

– Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

– Порядок редагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальності осіб, причетних до булінгу (цькування)