Кафедра вчителів суспільно-гуманітарного циклу

2020-2021 н.р.

29.03.2021 р. керівник шкільного творчого осередка вчителів суспільно-гуманітарного циклу Шолойко Т.О. провела семінар на тему “Інноваційні технології на уроках суспільно-гуманітарного циклу”. Виступи підготували вчителі англійської мови Бойнова О.С. та Пугачова Н.В.

2018-2019 н.р.

24 травня 2019 р. відбулося 5 засідання кафедри суспільно-гуманітарного циклу, де прослухали творчі звіти вчителів з науково-методичних тем; розглянули правила Нового українського правопису  та обговорили доповідь вчителя української мови та літератури Гуденко Л.М. на тему: “Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови та літератури”

Засідання кафедри суспільно-гуманітарного циклу

14 січня 2019 р. в ЗОШ № 20 відбулося засідання шкільного методичного об’єднання вчителів соціально-гуманітарного циклу: «Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності».

Вчителі обмінялися досвідом з даного питання, прослухали доповіді вчителя української мови та літератури Семенюк В.Д. («Аналіз результатів Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, конкурсу ім. Т.Г. Шевченка») та вчителя російської мови та зарубіжної літератури Сердюк О.К.  («Формування в учнів на уроках зарубіжної літератури мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу»), а також обговорювали плани заходів до декади суспільно-гуманітарних дисциплін.


Виступ вчителя зарубіжної літератури та російської мови Сердюк О.К.


Виступ вчителя української мови та літератури Семенюк В.Д.

План роботи
методичного об’єднання вчителів
суспільно-гуманітарного циклу
на 2017-2018 н.р.

 

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, проблем, які стоять перед сучасною школою в новому навчальному році члени МО працюватимуть над реалізацією нової науково-методичної проблеми:
«Забезпечення рівня доступу до якісної освіти в умовах реформування української школи»,
адже завдання сучасної української освіти полягає, передовсім, у формуванні особистості з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.

 

Основні завдання  МО на 2017 – 2018 н. р. :
 • впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти ;
 • створення належних умов для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу;
 • опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення навчальних предметів у 2015-2016 н. р.;
 • створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи в засвоєнні предметних і ключових компетентостей;
 • виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;
 • формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету;
 • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів прилучення до культурних надбань українського народу й людства в цілому;
 • вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності. активізація науково-дослідницької діяльності  учнів;
 • забезпечення умов для індивідуального розвитку учнів, стимулювання інтелектуальної та соціальної активності, мотивування  навчальної діяльності;
 • розвиток творчого потенціалу особистості учня та вчителя;
 • вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання;
 • підвищення якості підготовки учнів до ЗНО.
Тематика засідань
методичного об’єднання вчителів
суспільно-гуманітарного циклу предметів
на 2017-2018 навчальний рік

 

 

Відомості про членів методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу:
п/п Прізвище, імя, по батькові  

Посада

 

Категорія

Проблема, над якою працює
1 Сердюк Олена Костянтинівна

 

Керівник ШМО.
Вчитель російської мови та зарубіжної літератури
Вища, звання «Учитель-методист» “Розвиток творчого потенціалу учня науроках зарубіжної літератури”
2 Гуденко Людмила Михайлівна

Пов’язане зображення

Вчитель української мови та літератури Вища, звання «Старший вчитель» “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури в умовах нової школи”
3 Денисова Наталя Сергіївна Вчитель англійської мови І категорія “Тестування як засіб перевірки знань учнів”
4 Захарченко Таїса Костянтинівна Вчитель історії та правознавства І категорія “Використання Єропейського мовного портфоліо на уроках англійської мови”
5 Кушка Альона Володимирівна Вчитель англійської мови Спеціаліст “Розвиток навичок читання в учнів початкових класів”
6 Марков Леонід Леонідович

Пов’язане зображення

Педагог-організатор, учитель української мови та літератури Спеціаліст “Розвиток творчої особистості учня у процесі навчальної та   позанавчальної діяльності”
7 Міріленко Ольга Олександрівна Вчитель англійської мови Спеціаліст
8 Остапенко Тетяна Вадимівна Вчитель української мови та літератури Вища
9 Рибакова Надія Василівна Заступник директора з НВР,
учитель історії та правознавства
Вища, звання «Старший вчитель» “Впровадження елементів інноваційних технологій і прийомів навчання на уроках історії з метою розвитку пізнавального інтересу учнів”
10 Рябикіна Оксана Вячеславівна
Пов’язане зображення
Вчитель  української мови та літератури І категорія “Забезпечення рівного доступу до якісної освіти на уроках української мови”
11 Семенюк Валентина Дмитрівна Вчитель  української мови та літератури І категорія
12 Тонєва Ганна Петрівна

Пов’язане зображення

Вчитель  російської мови та зарубіжної літератури спеціаліст “Проблемні завдання на уроках зарубіжної літератури”
13 Черньонкова Ольга Анатоліївна Вчитель англійської мови І категорія “Використання Єропейського мовного портфоліо на уроках англійської мови”

Пов’язане зображення є блог

План заходів та звіт про проведення
тижня української мови та літератури
(2017-2018 н.р.)