Домашнє (сімейне) навчання

В ЗЗСО № 20 з 2021-2022 н.р. двоє дітей перейшло на домашнє навчання

  1. Шкільна програма 5-9 класи

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

  1. Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33823.html

 

В ЗЗСО № 20 з 2020-2021 н.р. двоє дітей перейшло на домашнє навчання

Робочий навчальний план базової школи з українською мовою навчання і вивченням російської мови на 2020-2021 н.р.

Перелік навчальних програм з предметів для 9 та 6 класів

Перелік навчальних програм з предметів для 5 класу

Навчальний план базової школи з українською мовою навчання і вивченням російської мови

В ЗЗСО № 20 з 2019-2020 н.р. одна дітина перейшла на домашнє навчання

Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

Перелік навчальних програм з предметів для 5 класу

Розклад проведення контрольних робіт з навчальних предметів сімейна (домашня) форма здобуття освіти для учня 5-Б класу